Bell Sell publiceert Green Papers

Doelstelling is kennisdeling en stimulering van vernieuwing in marktaanpak. De twee recentelijk verschenen papers zijn:

Green Paper Regelgeving Consumentenmarkt
Dit document vertegenwoordigt de visie van Bell Sell Groep op de stand van zaken  met betrekking tot de regelgeving binnen de wervingsmarkt voor consumenten per Q3 2011.  

Green Paper Energiemarkt
In deze paper wordt ingegaan op de stand van zaken  met betrekking tot wervingsactiviteiten binnen de energiemarkt voor consumenten. Naast wettelijke aspecten worden ook een aantal algemene marktontwikkelingen beschreven en de consequenties daarvan voor het salesmodel van aanbieders op deze markt.

Over de Bell Sell Groep:
BSG is van oudsher (sinds 1964) een commerciële organisatie, toonaangevend op het gebied van B2B en B2C telesales. De Bell Sell Groep beschikt naast haar 3 call centers, gevestigd in Almere, Arnhem en Utrecht (totaal circa 300 seats), over een marktonderzoekbedrijf (XS-2-Data) en een Databedrijf (BS Data). BSG is de specialist in Nederland op het gebied van multi channel direct sales activiteiten en biedt klanten de mogelijkheid te kiezen uit een totaaloplossing voor commercieel gerelateerde klantcontacten.

Op de websites van de Bell Sell Groep (www.bsgcontact.com) en (www.XS-2-Data.nl) kunt u meer informatie aantreffen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Bell Sell Groep
Marc-Derek Schönberger,
CEO
Tel: 036-751 7002